KZ w Świebodzicach

 

Doświadczenie Bożej miłości i przebaczenia grzechów sprawia że z miłości do Boga i ludzi poświęciliśmy nasze życie dla ewangelii w Świebodzicach – bo pragniemy widzieć przemienione domy i rodziny - ojców i matki wyzwolone z więzów alkoholizmu i innych związań. Młodzież i dzieci mających nadzieję na przyszłość nie tylko w tym świecie ale i w wieczności. 

Widzieć życie zmienione człowieka przez Boga - jest bezcenne.

 Z Bożym Błogosławieństwem

 Pastor Zdzisław Niemiec


REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA - ŚWIEBODZICE UL. WIEJSKA 24

Historia budynku, w którym obecnie odbywają się nabożeństwa, sięga połowy XIX w. Został on wzniesiony przez baptystów, którzy użytkowali go jeszcze w latach powojennych. Następnie w czasach PRL-u został przejęty przez państwo i był użytkowany jako magazyn. Po przemianach ustrojowych obiekt został udostępniony kościołowi Zielonoświątkowemu przez baptystów, którzy go odzyskali.