Aktualności


Czy jest w życiu coś więcej?

Dlaczego i jak się modlić?

Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?

Alfa próbuje zmierzyć się z tymi i podobnymi pytaniami, dając praktyczne wprowadzenie do wiary chrześcijańskiej.

Alfa pomaga odkrywać sens życia, pokazując, że chrześcijaństwo może być tak samo aktualne w życiu dzisiaj, jak 2000 lat temu.

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ CO 2 TYGODNIE

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELA:

Pastor: Zdzisław Niemiec
e-mail:pastor.zdzislawniemiec@gmail.com