top of page

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY - CHRZEŚCIJAŃSKIE CENTRUM MISJA24 W ŚWIEBODZICACH W KILKU SŁOWACH

Jesteśmy chrześcijanami, którzy zetknęli się z Bożą miłością w sposób realny. Opieramy swoje życie na osobistej relacji z Bogiem w trójcy - z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Fundamentem naszej wiary i życia jest Słowo Boże - czyli Biblia. Jesteśmy ludźmi kochającymi Boga i chcemy służyć ludziom w sposób praktyczny, odpowiadając przy tym jak wspaniały jest Bóg. Zgodnie z Biblią, Syn Boży - Jezus - jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem, a człowiekiem (1 list do Tymoteusza 2, 5). Zatem Jezus może zmieniać wszelkie okoliczności życia, jeśli tak naprawdę Mu zaufamy i poprosimy Go o to. Wiemy o tym, bo każde z nas tego doświadczył... Odkąd podążamy za Jezusem obserwujemy korzystne zmiany w każdej dziedzinie naszego życia. Dzieje się tak, ponieważ Jezus wciąż ma moc i działa - choć Go nie widzimy. Czyni to ze względu na swojego Ojca w Niebie, gdyż Bóg jest miłością i wciąż, nieustannie nas kocha. Bóg jest realny, naprawdę!

Chcemy...

  • widzieć ludzi w tym mieście i regionie dotkniętych Bożą miłością.

  • widzieć ludzi którzy żyją w pełni radości, miłości i wolności Bożej.

  • widzieć rodziny żyjące w zgodzie, jedności i miłości.

  • modlić się o chorych i uzależnionych, aby mogli doświadczyć uzdrowienia i wyzwolenia z więzów nałogu.

  • osobistym życiem pokazywać, że można żyć pełnią, ale inaczej niż kreuje to obecny świat.

  • pokazać że życie z Bogiem jest radosne i pełne wspaniałych przygód.

  • szerzyć wartości chrześcijańskie w sposób prosty, praktyczny i widoczny dla każdego.

Staramy się...

wychodzić naprzeciw potrzebom człowieka, rodziny, lokalnego społeczeństwa oraz regionu. Realizujemy to poprzez: edukację, zabawę i nawiązywanie relacji. Nasza działalność jest wyłącznie charytatywna, wypływa z potrzeby dzielenia się sercem z bliźnimi.

Prowadzimy wiele różnych akcji i spotkać, podczas których możemy usłyszeć i nauczyć się ciekawych rzeczy, pośmiać się oraz poznać nieco bliżej. Organizujemy warsztaty praktyczne, zajęcia oraz wyjazdy tematyczne, dedykowane różnym grupom: rodzinom, kobietom, mężczyznom, młodzieży oraz dzieciom. Staramy się wspierać i pomagać - przede wszystkim modlitwą, radą, rozmową jak również praktycznym działaniem. Chcemy budować wzajemnie relacje z mieszkańcami naszego miasta i regionu. Chcemy by nasz Kościół był kojarzony nie z miejscem, ale ze wspólnotą ludzi, w której każdy ma swoją wartość i miejsce - tak jak w Bożym Sercu.

bottom of page