Kim jesteśmy?
Jesteśmy Chrześcijanami.

Misja24 logo wersja png

  Nasze wartości:

  • osobista relacja z Bogiem,

  • Słowo Boże,

  • uczniostwo,

  • rodzina,

  • służba,

  • ewangelizacjia - Misja.

  Nasza Misja

Żyjemy pełnią, głosimy Słowo, niesiemy nadzieję i służymy.

  Nasza wizja

Silny Kościół pełen uczniów służących Bogu i Regionowi

  Nasze motto

Służymy Bogu i Tobie

Zdjęcie wewnątrz budynku Kościoła.jpg