top of page

Jesteśmy chrześcijanami,

którzy zetknęli się z Bożą miłością w sposób realny. Opieramy swoje życie na osobistej relacji z Bogiem w trójcy - z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

  Fundamentem naszej wiary i życia jest Słowo Boże - czyli Biblia. Jesteśmy ludźmi kochającymi Boga i chcemy służyć ludziom w sposób praktyczny, odpowiadając przy tym jak wspaniały jest Bóg.

  Zgodnie z Biblią, Syn Boży - Jezus - jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem, a człowiekiem (1 list do Tymoteusza 2, 5). Zatem Jezus może zmieniać wszelkie okoliczności życia, jeśli tak naprawdę Mu zaufamy i poprosimy Go o to.

  Wiemy o tym, bo każde z nas tego doświadczył... Odkąd podążamy za Jezusem obserwujemy korzystne zmiany w każdej dziedzinie naszego życia. Dzieje się tak, ponieważ Jezus wciąż ma moc i działa - choć Go nie widzimy. Czyni to ze względu na swojego Ojca w Niebie, gdyż Bóg jest miłością i wciąż, nieustannie nas kocha. Bóg jest realny, naprawdę!

Budynek kościoła od wewnątrz widok z góry

Chcemy...

  • widzieć ludzi w tym mieście i regionie dotkniętych Bożą miłością,

  • widzieć ludzi którzy żyją w pełni radości, miłości i wolności Bożej,

  • widzieć rodziny żyjące w zgodzie, jedności i miłości,

  • modlić się o chorych i uzależnionych, aby mogli doświadczyć uzdrowienia i wyzwolenia z więzów nałogu,

  • osobistym życiem pokazywać, że można żyć pełnią, ale inaczej niż kreuje to obecny świat,

  • pokazać że życie z Bogiem jest radosne i pełne wspaniałych przygód,

  • szerzyć wartości chrześcijańskie w sposób prosty, praktyczny i widoczny dla każdego.

Staramy się...

wychodzić naprzeciw potrzebom człowieka, rodziny, lokalnego społeczeństwa oraz regionu. Realizujemy to poprzez: edukację, zabawę i nawiązywanie relacji. Nasza działalność jest wyłącznie charytatywna, wypływa z potrzeby dzielenia się sercem z bliźnimi.

  Prowadzimy wiele różnych akcji i spotkać, podczas których możemy usłyszeć i nauczyć się ciekawych rzeczy, pośmiać się oraz poznać nieco bliżej. Organizujemy warsztaty praktyczne, zajęcia oraz wyjazdy tematyczne, dedykowane różnym grupom: rodzinom, kobietom, mężczyznom, młodzieży oraz dzieciom.

  Staramy się wspierać i pomagać - przede wszystkim modlitwą, radą, rozmową jak również praktycznym działaniem. Chcemy budować wzajemnie relacje z mieszkańcami naszego miasta i regionu. Chcemy by nasz Kościół był kojarzony nie z miejscem, ale ze wspólnotą ludzi, w której każdy ma swoją wartość i miejsce - tak jak w Bożym Sercu.

bottom of page